FANDOM


פו הדוב הוא יצור שהמאכל הכי אהוב עליו זה דבש הוא מיתגורר עם חברו ומוצע הרפתקה בכול יום אף על פי שאין לו עבוד מצליח לקחת דבש ממקה פקה שאצלו מכר את האופנים ונתן לו כמות דבש מספקת של שנה בערך פו הדוב שמח אך מקה פקה רוצה את הדבש לעצמו מה יעשה פרטים במהמשך